DGI Sydøstjylland - Skydning

For skytter i Sydøstjylland

 • Landsdelsforening for skytteforeninger
 • Overblik over arrangementer
 • Hjælp og rådgivning til din forening
Lån af udstyr
Her kan du skyde

DGI Trænerguiden
Skydning

Find en våbenkonsulent

SKV-blanketter

Find en terrænskydeleder

Velkommen til DGI Sydøstjylland Skydning
 

Vi er en landsdelsforening, der servicerer de lokale skytteforeninger i Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens kommuner, hvor der er ca. 60 skytteforeninger.

Ny skytte?
Hvis du gerne vil prøve at skyde, så kontakt en af vores lokale skytteforeninger, hvor du altid er velkommen til at prøve.

Klik her for at finde en skytteforening nær dig.

 

Seneste nyt

OBS! Info vedr. luft på fylding og forplejning til DM 15m 2024 19-02-2024
DGI Skydning har modtaget opsigelse vedr. varetagelse af forplejning til skytter og frivillige til DM.
Luft påfyldning af cylindere til riffel og pistol, vil blive varetaget af Sportsvaaben.dk
Info om forsikringscertifikat, i forhold til godkendelse af skydebanerne. 04-01-2024
DGI og DIF ændret på de kollektive forsikringer, så det fra 1. januar 2024 ikke længere er Tryg men i stedet HDI, der er forsikringsselskab bag disse forsikringer. 

Derfor har HDI i december udsendt en mail til alle skytteforeninger og skydebaneforeninger. 
Som noget nyt, er certifikatet ikke udfyldt på foreningens navn, men det kan foreningen selv gøre.

Hvis I støder på problemer i denne sammenhæng kan I rette henvendelse til os.

Godt nytår til alle!
Info vedr. Landsdækkende Mix holds turnering 2023/24. 08-12-2023

Til landsdelsforeningerne

 

Ansvaret for mixholds turneringen har skiftet hænder, og i den forbindelse er der sket et par misforståelser, så indbydelserne ikke er set af mange.

Interesserede foreninger, kan stadig nå at deltage, da der endnu er 3 runder, december – januar og februar, og det er de 3 bedste resultater som tæller.

Det er med meget kort varsel så vi tillader os at forlænge fristen for aflevering fra nye foreninger til slut december.


Landsdækkende Mix holds turnering 2023/24.

 

👉 Invitation til Luftpistol for vintersæsonen 2023/24

👉 Invitation til Pistol cal.22 for vintersæsonen 2023/24

👉 Skema til MIX hold tilmelding og resultat 2023-24


Denne mail er sendt til medlemmer af skyttebestyrelser og udvalg.

 

Venlig hilsen 
Pistoludvalget DGI Skydning
Aktivitetsmøde 2023 - Referat 31-10-2023

Hermed vedhæftes referat fra årets aktivitetsmøde i DGI Sydøstjylland Skydning, afholdt d. 25. oktober 2023, i DGI Huset Vejle.

 

Referat findes her


Mail bliver sendt til alle postmodtagere under skydning, på vegne af idrætsledelsen d. 1/11-23.

Den nye Skyttebog 2023-2024 er nu at finde med link til download på dgi.dk 22-09-2023
(Der skal scrolles til specifik side - der er pt. ikke er link mellem overskrift og side)
 
Link: https://www.dgi.dk/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen
DM Riffel Voksen d. 22.-24. september 2023 21-09-2023
Skydetider - DM 50-200-300m Riffel Voksen 2023 

Landsdelshold - DM 20m Voksen
DM Riffel Ungdom d. 8.-10. september 2023 28-08-2023

Skydetider - DM 50-200-300m Riffel Ungdom 2023 (Det er fortsat muligt at booke skydetider)

Landsdelshold - DM 50m Ungdom 2023
Lene går på barsel 18-08-2023
Hej foreninger og skytter,

Jeg går på barsel omkring den 1. december 😊

For at sikrer en god og skyttefaglig servicering til både foreninger og skytter i perioden hvor jeg er på barsel, har vi besluttet, at Berit Andersen kommer til at være landsdelens skyttefaglige kompetence i min barselsperiode.
Berit er afdelingsleder i DGI Sydøstjylland. Til de af jer der ikke allerede kender Berit, så har hun en solid baggrund i skytteverdenen, dels med sine mange års erfaring som riffelskytte, og som tidligere skyttekonsulent. Så jeg ved jeg overlader skydning i gode hænder ved Berit og Androulla.

Mange hilsner Lene
Foreningshold DM riffel 24-07-2023
Vedhæftede er en liste over alle holdresultater, samt en markering af hvilke hold der er gået videre.

Find listen her
Nyhed på SKV-portalen d.d. 18-04-2023
Hvis I er interesseret, kan den læses her:
 
Kære formand!
 
SKV har fået tilrettet SKV-portalen, så en fornyelse nu popper op som en kritisk fornyelse på forsiden af SKV-portalen allerede når der er 4 måneder til udløb. Dette er fordi PAC har varslet, at den længere ekspeditionstid fortsætter – læs evt. nyheden fra den 28/03 2023.
SKV opfordrer til, at I ansøger om fornyelse straks fornyelsen popper op under fanen "Fornyelser", samt at I starter sagen under "Fornyelser" fordi så forsvinder den fra jeres oversigt straks der er uploadet.
PAC behandler rigtig mange godkendelser i disse uger og SKV gør sit bedste, for hurtigst muligt at få disse færdigbehandlet og sendt med Post Nord til dig som formand. Vi opfordrer til, at I meddeler jeres skytter, at hvis de synes deres sag tager lang tid, så skal de spørge formanden til råds, og hvis formanden synes der er grund til at rykke eller spørge SKV, så er det formanden der gør det 😊 takker.
Det er SKV der rykker PAC. SKV fornemmer at mange skytter er begyndt at rykke PAC, og denne tendens skal vi gerne have stoppet – for det betyder, i sidste ende længere ekspeditionstid fra PAC´s side.
Følg PAC´s lange ekspeditionstider her: https://politi.dk/vaaben/driftsstatus - hertil kan tilføjes, at den forventede ekspeditionstid på en SKV1 p.t. er 4 uger og på en SKV3 p.t. 2 måneder.
Tak for jeres tålmodighed og forståelse.

Med venlig hilsen
SKV
​PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer 28-03-2023
Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er SKV blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.
 
Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.
 
SKV skal have SKV-portalen tilrettet til den nye virkelighed - det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden.
 
Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler: ”Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet - både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen.
På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til https://politi.dk/vaaben/driftsstatus, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.
 
SKV håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.
Skydetider til senior DM 23-03-2023
Skydetider til senior DM

Da der bliver ved med at blive ændret i landsdelshold, kan evt. spørgsmål rettes til Lene Sandager, på T: 2129 9588 eller M: lene.sandager@dgi.dk
 
OBS! Vi har lavet enkelte udskiftninger grundet afbud. Se de endelige landsdelshold for weekendens DM Voksen. 23-03-2023
Tillykke til alle vinderne ved Sæsonfinale 15m 2023 - Så er billederne fra klar til deling 03-03-2023
Find billederne her
Ændret tidsplan for sæsonfinaler på 15m 20-02-2023
Vi har opdateret tidsplanen for sæsonfinalerne på lørdag, for at sikre afviklingen forløber på bedste vis. Den nye tidsplan kan ses herunder.
 
  Cal .22 Luft
kl. 10.00 senior  
kl. 10.40   BK
kl. 11.20 stilling  
kl. 12.00   junior
kl. 12,40 åben  
kl. 13.20   stilling
kl. 14.00 BK  
kl. 14.40   åben
kl. 15.20 junior  
Landsdelshold riffel DM 15m 16-02-2023
Riffeludvalget har udtaget følgende landsdelshold til DM på 15m, stort tillykke til alle der er udtaget. 

Skytter der ikke allerede har booket skydetid kan booke skydetid hos Inger-Margrethe på dmdgisydost@gmail.com
Holdene er sat ud fra skytternes nuværende klassificering, ved oprykning til en anden klasse kan der derfor være behov for udskiftning.

Hvis der er skytter der ikke kan deltage bedes i give besked til Lene på lene.sandager@dgi.dk så vi kan give pladsen til en anden  
Unges frivillige engagement 08-02-2023

Kom med på en af vores workshops om unges frivillige engagement. 
På workshoppen klæder vi dig, trænere og ledere fra foreningen på til at skabe opgaver og rammer, der gør det attraktivt, nemt og trygt for unge at engagere sig frivilligt i.

Kommune

Tidspunkt

Sted

Tilmeldingsfrist

Arrangement

Horsens

1. marts

Kl. 17.30-21.00

Forum Horsens, Langmarksvej 53

8700 Horsens

26. februar

www.dgi.dk/202310853312

Vejle

6. marts

kl. 17.00-20.00

Campus Vejle, Boulevarden 48

7100 Vejle

2. marts

www.dgi.dk/202310853313

Hedensted

15. marts

Kl. 18.30-21.00

Stouby Multihus, Idrætsvej 12

7140 Stouby

12. marts

www.dgi.dk/202310853311

Kolding

28. marts

Kl. 17.00-20.00

KUC, Ågade 27

6000 Kolding

26. marts

www.dgi.dk/202310853310

 

​Nedenfor findes resultatet efter denne sæsonens 15M finale for Pistol, et stort tillykke til vinderne! 30-01-2023
STANDARD 2H
1. Arnold Christensen 
2. Jesper Larsen 
3. Ronny Lyngsøe
 
LUFT
1. Jesper Larsen 
2. Carsten Jensen 
3. Brian Holm 
OBS! Ændring I LDT Finalen for Pistol d. 28/1 27-01-2023
På grund af manglende tilslutning, må vi desværre aflyse standard 1H finale og rykke standard 2H finale til kl 11.00.

Ca. tidsplan:
09:00 Luftpistol 2-håndsklasse
11:00 Standardpistol 2-håndsklasse

Da vi ikke har kontaktoplysninger på alle finalister, bedes formændene tage kontakt til de finalister der er tilknyttet deres forening.
DM indendørs 15m 2023 25-01-2023
Følgende foreninger har kvalificeret foreningshold til DM på 15 meter, stort tillykke 😊
 
Cal .22:        
BK
JUN
SE
ST
Å
- Sdr. Bjert
- BPI
- BPI
- Honum
- BPI
- BPI
- Billund-Vorbasse
- Jelling
 
- Jelling
- Klejs
 
- Honum
 
- Sdr. Bjert
 
       
Luft:
       
BK
JUN
SE
ST
Å 
- BPI
- BPI
- BPI
- Honum
- Jelling 
- Klejs
 
- Jelling
 
- BPI
Så er de kvalificerede skytter fundet til årets indendørs turneringsfinale for pistol d. 28. januar 2023. 19-01-2023
Hent invitationen og listen over finalister her

Vi har brug for hurtig tilbagemelding, så har vi ikke hørt fra dig senest onsdag den 25. januar, så går pladsen til en anden.
Husk også at melde tilbage, hvis du IKKE deltager. Hvis der ikke er minimum 4 tilmeldte i klassegruppen aflyses finalen for denne klassegruppe.

Ca. tidsplan:
09:00 Luftpistol 2-håndsklasse
10:30 Standardpistol 1-håndsklasse
12:00 Standardpistol 2-håndsklasse
SU til Willy Friis på willyfriis@gmail.com senest onsdag den 25. januar!
Nyt vedr. markedsføring på dgi.dk 14-12-2022
Kære skytter og foreninger
Efter vores seneste opslag om markedsføring af jeres lokale stævner, har vi modtaget feedback herom. Det lytter vi til og har derfor besluttet af vende tilbage til den oprindelig måde at markedsføre jeres lokale stævner på, via vores lokale hjemmeside: https://www.skydning-sydoestjylland.dk/Kommende-arrangementer.
Det er en forhåbning at alle skydestævner og skyttearrangementer fra hele landet på sigt skal kunne findes nemt og overskueligt på dgi.dk (https://www.dgi.dk/skydning/arrangementer), men indtil det fungerer optimalt vil vi beholde vores egen landsdelsside.
Vi opfordrer derfor stadig til at I lægger jeres stævner op på https://www.dgi.dk/skydning/for-foreninger/opret-lokale-arrangementerstaevner, så jeres stævne er synligt for alle landets skytter. Vi står naturligvis klar til at hjælpe jer, hvis I har udfordringer med siden, har yderligere feedback eller vil komme med input.
Mvh. Androulla Winding, DGI Sydøstjylland Skydning
Gratis og nem markedsføring af lokale stævner 06-12-2022

Vi har fået en vildt god mulighed for at bruge DGI’s officielle side til alle skytte, bue og airsoft arrangementer.


Derfor vil det være her du skal oprette fremtidige lokale stævner: 

https://www.dgi.dk/skydning/for-foreninger/opret-lokale-arrangementerstaevner


Du kan fremsøge alle relevante stævner her: 
https://www.dgi.dk/skydning/arrangementer

For jer i foreningerne er det nemmere at fremsøge stævner og indbydelser og nemmere at lægge jeres egne lokale stævner ind, så det kommer ud til så mange skytter og foreninger som muligt – og i hele landet.

Det betyder at lokale stævner på DGI Sydøstjyllands hjemmeside udgår pr. 1/1-2023. I vil dog stadig kunne finde indbydelser til DGI Sydøstjyllands LDM’er og Landsdelsturneringer, samt resultatlisterne på hjemmesiden: https://www.skydning-sydoestjylland.dk/Kommende-arrangementer


Brug også DGI Skydetilmelding

Samtidig vil vi opfordre dig til at bruge DGI Skydetilmelding https://skydetilmelding.dgi.dk/ både når I selv holder stævne og ved tilmelding til andre foreningers stævner.

 • Du kan nemt tilmelde dig selv (eller flere skytter fra foreningen) til skydestævner i hele landet.
 • Når du har bestilt en skydetid til et stævne er du sikker på, at der er en bane til jer – uden du skal vente på ledige baner. Så er det nemmere at planlægge deltagelsen i stævnet, især hvis man både skal hjælpe børn eller juniorer og selv skal skyde.

Som forening der holder stævne, har man fuldt overblik over hvor mange deltagere der kommer på de forskellige skydehold og discipliner. I kan derfor bedre planlægge hvor mange hjælpere der skal være på baner, stævnekontor og til at sælge forplejning.

Det er en kold tid, som vi lever i… 28-11-2022

Mange foreninger er lige nu udfordret af stigende energipriser. Nordea-Folden støtter derfor foreninger, som gerne vil installere solceller, varmepumpe, LED-lys eller andet så udgifterne til energi reduceres. I puljen Liv i det lokale, kan der søges op til 200.000 kr. til bl.a. energiforbedringer. I puljen uddeles der årligt 50 mio. kr. til mere end 1.500 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Landsdelsfinale Skole DM i Skydning 21-11-2022
Lørdag d. 19. november var 19 hold med 5. klasses elever fra hele området, samlet til DGI Sydøstjyllands Landsdelsfinale i Skole DM i skydning. Eleverne har været til skydning med deres klasser i lokale skytteforeninger gennem de seneste par måneder, hvor de har prøvet kræfter med en sportsgren, der blandt andet kræver koncentration og fokus på åndedrættet.
 
Klasserne er blevet inddelt i hold af fire deltagere og de har deltaget i den landsdækkende turnering, hvor omkring 5000 børn fra hele landet har deltaget. 

Lørdag var der regionsfinaler og de 20 bedste hold fra hver landsdelsforening var inviteret til en landsdelsfinale. I Sydøstjylland foregik det på Bredstrup Pjedsted Idrætsforenings skydebane, hvor eleverne for første gang skulle skyde i en rigtig konkurrence, så der var ekstra nerver på og det krævede endnu mere fokus, ro og koncentration.

Særligt de 12 elever fra Sdr. Bjert Central Skole, Thyregod Skole og Vejle Privatskole, holdt vejrtrækningen og riflen i ro, og sikrede dermed deres 3 hold en 1., 2. og 3 plads i landsdelsfinalen. Pladserne sikrede dem adgang til landsfinalen, som afholdes i Vingsted ved Vejle lørdag den 26. november. Her kommer 30 hold fra hele landet og dyster. Der vil blive uddelt præmier for i alt 20.000 kroner, som går til klassekasserne. 

Stort tillykke, vi ønsker dem held og lykke til finalen i Vingsted den kommende weekend!
Billeder og referat fra Aktivitetsmødet d. 25/10-22 02-11-2022
Referat fra Aktivitetsmødet findes her

Se billeder fra hædringen her
Hædring af medaljetagere DM 13-09-2022
Som noget nyt i år vil der ifm. Aktivitetsmødet d. 25/10, blive holdt en lille hædring af de af landsdelens skytter der har vundet medaljer ved sommerens DM’er.
Vi håber i vil opfordre alle jeres medaljetagere til at møde op på denne aften.
Landsdelshold DM voksen 2022 13-09-2022
Vi har udtaget nedenstående skytter til vores landsdelshold.
Skytterne er primært udtaget på baggrund af rangliste, samt udvalgte skytter der har booket skydetid til DM.

Foreningsaften d. 31. august 2022 06-09-2022

Onsdag den 31. august 2022 afholdte vi en foreningsaften i DGI Huset Vejle

Programmet for aftenen:
- Orientering om de drøftelser der har været indtil nu vedr. skydnings fremtid i DGI
- Mulighed for planlægning af kommende sæsons stævnekalender (lokale stævner)
- Ønsker til kommende arrangementer
- Evt. 

Referat fra mødet findes her 

Nyt om SKV behandlingstider 05-09-2022
* Hvis der er våben i din forening, hvor våbenpåtegningen er udløbet, og der er søgt fornyelse – da har PAC givet skytten lov til at besidde våbnet lovligt frem til 31. december 2022 – det betyder, at disse våben ikke må benyttes eller transporteres. Derfor opfordrer SKV til, at skytter bliver bedt om, at tage et billede af våbnet, våbenlegitimationskortet samt et billede af våben nr. - Så den fysiske kontrol udskydes til våbenpåtegningen er blevet fornyet.

Læs hele artiklen: https://www.dgi.dk/skv/seneste-nyt/artikler/skv-til-skytteformaend-husk-at-holde-vaabeneftersyn-i-2022
Status på SKV behandlingstider 16-06-2022
Der er afholdt endnu et dialogmøde om Politiets nye våbenregistrering, og der arbejdes stadig på levering af et funktionsdygtig program med udgangen af juni 2022.
PAC kunne komme med fakta fra det nye våbenregistreringsprogram:
 • 44.391 ubehandlede sager alt i alt, venter på behandling hos PAC opgjort pr. 08/06 2022.
 • Heraf er der 2.958 stk. SKV2, som er ubehandlet. Der er 153 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på SKV2, opgjort pr. 08/06 2022.
 • Der er 1222 stk. SKV6, som er ubehandlet. Der er 86 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på SKV6, opgjort pr. 08/06 2022.
 • SKV1, SKV3 & SKV4 kan PAC p.t. ikke trække nogen tal ud på, så der kender vi hverken antal eller ekspeditionstid – desværre.
 • Der er 1.920 stk. våbenpas, som p.t. ikke er behandlet. Der er 76 dages ekspeditionstid fra PAC´s side på våbenpas, opgjort pr. 08/06 2022.
PAC forventer at det mindst tager resten af året, at komme ned på en rimelig behandlingstid.
Som Rigspolitiet tidligere har fortalt, er det desværre ikke muligt, at få tilladelse til at anvende og transportere våben, hvor tilladelsen er udløbet, og hvor der er søgt om fornyelse. Men som bekendt har man administrativt fået lov til at opbevare våbnet frem til den 01/09 2022.
Der er begyndt at komme lidt igennem fra PAC, og SKV behandler disse sager hurtigst mulig.
Vi ved godt, at der stort set intet nyt er i denne opdatering, men vil gerne takke for jeres forståelse og tålmodighed.

Med venlig hilsen
SKV
DM 15 meter 2022 04-04-2022
Så er tredje og sidste DM weekend i denne omgang vel overstået. Stort tillykke med alle jeres flotte resultater.

For blot at fremhæve nogle:
Til DM Ungdom sikrede vores landsdelshold på cal .22 en flot 2. plads. Mens Annisette Dokkedahl fra Kolding-Bramdrup hev den individuelle sejr i junior klassen og nu kan kalde sig danmarksmester.
På luft fik foreningsholdet fra BPI en 2. plads med hjem i BK.

Til DM Pistol var flere af vores individuelle skytter på podiet på cal .22. Jonas Hansen fra Vejle Skytteforening fik bronze i klassegruppen for1-håndsskytter, mens både 1. og 2. pladsen for 2-håndsskytter gik til to af Sydøstjyllands skytter hhv. Arnold Christensen fra BPI og Jesper Larsen fra Ølsted.
På luft skød Klejs-Juelsminde sig til en flot 3. plads i foreningsholdskonkurrencen for 2-hånds skytter.

Til DM Voksen var det foreningsholdet fra BPI der stod øverst på podiet ved medaljeceremonien for åbenklassen på cal .22. Efter hvad der lød til at være en spændende finale, hvor ikke mindre end 5 af landsdelens skytter deltog, var det i sidste ende Kristine Rødsgaard fra Jelling fS der endnu engang kunne løfte armene over hovedet som danmarksmester i åbenklassen. Heller ikke på luft var der nogen der kunne nå Kristine, der imponerende endte med at tage titlen som danmarksmester i begge discipliner. 
På luft var det foreningsholdet fra Jelling fS der snuppede 1. pladsen i åbenklassen. 

Godt gået til alle de af vores skytter der deltog. Jeg håber i alle har haft en god oplevelse.
- Lene
Landsdelshold DM Pistol 25-03-2022
Holdkort over de af vores pistolskytter der skyder på landsdelsholdet ved weekendens DM pistol. 
Landsdelshold DM Ungdom 11-03-2022

Hermed de foreløbige landsdelshold som riffeludvalget har udtaget til DM.
Stort tillykke til alle skytter der er udtaget til holdet. 

OBS! Udtagelserne er med det forbehold at skytterne ikke rykker op i en bedre klasse inden DM. 

Foreningshold DM 15 meter 21-02-2022
Landsdelsturneringerne på riffel og pistol er nu afsluttet, følgende foreninger har kvalificeret foreningshold til DM på 15 meter, stort tillykke laugh
 
  Pistol
  Cal .22 Luft
1H BVS Vejle
2H Klejs
Ølsted
BVS
Vejle
Klejs 
  Riffel
  Cal .22 Luft
BK Sdr. Bjert
BPI
Klejs
BPI
JUN BPI
BVS
Jelling
BPI
ST BPI Honum
SE BPI
Jelling
Honum
BPI
Jelling
Å BPI
Ullerup
Nr. Snede
BPI
Jelling
DGI Sydøstjyllands landsdelsfinale i Skole DM Skydning 22-11-2021

I lørdags summede Bredstrup Pjedsted IF’s skyttecenter af liv, der blev nemlig afviklet DGI Sydøstjyllands landsdelsfinale i Skole DM i Skydning.

9 foreninger deltog med 88 5. klasse elever fra 16 af landsdelens skoler.

Top tre blev:

 1. plads – Filskov Friskole/Blåhøj Skytteforening – 761
 2. plads – Ullerupbækskolen/Bredstup Pjedsted IF Skytteafdeling – 760
 3. plads – Glud Skole/Glud Skytteforening – 752

De tre bedste hold er videre til Landsfinalen der skydes i Vingsted d. 27/11.


Se alle resultaterne på DGI’s hjemmeside: https://www.dgi.dk/skoledmskydning/resultater

Opdateret vejledning vedr. corona 17-06-2021
Den 14 juni er der åbnet endnu mere op for foreningsidræt og forsamlingsloftet er igen hævet.
 
Vores skydnings vejledning er derfor tilrettet.
 
Skytternes Krudthornet fra 1871 på udstilling 09-06-2021
DGI Sydøstjylland har doneret nogle antikviteter til idrætsarkivet i Horsens, i stedet for at de skulle samle støv i en kasse ;o)

De har valgt at tilføje Krudthornet fra 1871 til deres udstilling og det vil være muligt at se for alle interesserede. 

Idrætsarkivet findes på 1.sal ved Industrimuseet, Gasvej 17-19, 8700 Horsens.

Det er gratis at besøge idrætsarkivet ved at gå direkte til arkivet, når det er bemandet af de frivillige - tirsdag 9-15 og søndag 11-14 (ikke i juli).
Men et sådant besøg giver ikke adgang til resten af Industrimuseet, hvor drætarkivet har til leje. 

Hele idrætsarkivets samling kan kun ses, når de frivillige er til stede i arkivet. Ellers vil det være muligt at aftale besøg på andre tidspunkter end de nævnte.
Det kan ske ved henvendelse på mail til arkivet eller ved at ringe til - 61702549.
 

Retningslinjer for foreningsidræt - med virkning fra d. 6. maj 11-05-2021
Se de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside.

Indendørs idræt:
 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.
Udendørs idræt:
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt, hvor idræt både med og uden kropskontakt er tilladt.
 • Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
Regler for coronapas ved indendørs idræt:
 • Der er krav om kontrol af coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover ved indendørs idræt.
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
 • Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller foreningen pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet.
 • For foreningsbaserede fitnesscentre er der krav om bemanding i hele åbningstiden blandt andet for at sikre kontrol med coronapas.
Brug af klublokaler til f.eks. møder og generalforsamlinger
Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”. Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, hvis retningslinjerne overholdes.

Se nærmere i Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder

Du kan finde flere informationer om corona og idræt på dgi.dk/corona
Store Skydedag 2021 er aflyst 06-04-2021

Store Skydedag som normalt er udtagelsesskydning for præmievåben på 50 og 200 meter, samt til Bisley for juniorskytter på 50 meter, afholdes ikke i 2021.

Med udgangspunkt i at det ikke bliver muligt at sende skytter til Bisley, England i år, samt at genåbningen af skydeaktiviteterne måske kræver lidt mere tid grundet Covid-19 restriktioner, har Riffeludvalget vurderet at det ikke vil give den store mening at afholde Store Skydedag som vi kender det primo juni måned.

Riffeludvalget mener at det er vigtigt at der er aktiviteter for både Juniorer og Stilling/Åbenklasse (indtil 25 år), og vil derfor lave en alternativ udtagelse for begge grupper og specielt for Junior, en anden ”finale” i stedet for Bisley. For også at prioritere langdistanceskydningen er det lavet et nyt tiltag – en udtagelse af skytter fra både Junior og Åben klasse (indtil 25 år).

Der afholdes derfor en finaledag d. 2. oktober som afslutning på udendørssæsonen hvor der inviteres til finaler på disciplinerne:

 • 50m Junior
 • 50m Stilling (indtil 25 år) Præmievåben konkurrence
 • 50m Åben (indtil 25 år) Præmievåben konkurrence
 • 200m Stilling (indtil 25 år) Præmievåben konkurrence
 • 200m Junior/Åben (indtil 25 år – sammenlagt klasse)

Udtagelse generelt (Både for Juniorer og Stilling/Åben klasse)

Der skal skydes 2 resultater i perioden 1. maj til 31. august. For at tælle med, skal resultaterne være skudt til åbne stævner hvor der er fri tilmelding og hvor resultatliste foreligger. Skydninger fra hjemmebaneturneringer eller hjemmebanestævner tæller ikke. Udtagelse sker efter rangliste hvor de 2 bedste stævneresultater i perioden automatisk vil indgå. Det vil sige at alle åbne lokalstævner kan tælle med, samt evt. landsdelsmesterskaber der afholdes i perioden.

Vi håber at ovenstående kan være med til at trække nogle skytter ud til lokale stævner.

Præmievåbenfinalerne

Som vanligt – se Skyttebogen.

”Finale” JUNIOR 50 m og JUNIOR/ÅBEN 200 m

De 24 bedste skytter udtages og der afvikles en finale på samme måde som ved Præmievåbenfinalerne. Der vil være gode præmier at skyde om til en stor andel af deltagerne i finalen.

Ny side om motivation og pleje af frivillige 06-04-2021
Besøg vores nye side, det hjælper din forening med at skaffe nye frivillige, motivere og pleje de værdifulde frivillige I allerede har.

Læs mere
Nye restriktioner giver foreningsidrætten en svær start på det nye år 06-01-2021
Med virkning fra den 6. januar 2021 har myndighederne indført skærpede nationale restriktioner, som bl.a. medfører et forsamlingsforbud på fem personer.

Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne.
Restriktionerne skyldes også, at den meget smitsomme britiske corona-variant spreder sig.

Restriktionerne betyder:
 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til max 5 personer.
 • Der er ikke længere undtagelser for forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a. at det ikke længere vil være muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.
De nye restriktioner træder i kraft den 6. januar 2021 og gælder frem til foreløbig den 17. januar 2021, men forventningen er, at de kan blive yderligere forlænget.

Vi opfordrer derfor alle idrætsforeninger til at holde sig opdateret på DIF's hjemmeside og dgi.dk
Læs eventuelt nyheder om skydning fra landsplan på DGI Skydnings hjemmeside
www.dgi.dk/skydning

 

Lån landsdelens udstyr

DGI Sydøstjylland Skydning råder over forskelligt udstyr der udlånes til medlemsforeninger i landsdelen.
 
- Airsoft Challenge-introsæt
- Bue-startsæt
- IR våben
- Luftvåben
- Dømmemaskine
- Stævne PC 

Kontakt os for at høre hvornår udstyret er ledigt.

KONTAKT

DGI Sydøstjylland
Langmarksvej 57
8700 Horsens

Idrætskonsulent Lene Sandager
Tlf. 79 40 44 24
Email: lene.sandager@dgi.dk

Koordinator Androulla Winding
Tlf. 79 40 44 15
Email: androulla.winding@dgi.dk
Åbningstider
Mandag 09.00 - 15.30
Tirsdag  09.00 - 15.30
Onsdag  09.00 - 15.30
Torsdag 09.00 - 15.30
Fredag   09.00 - 13.00

Postlister

få en mail om de emner der interesserer dig.

Vi har postlister for:
- Kortdistance (15/50 m gevær)
- Langdistance (200/300 m gevær)
- Geværterræn
- Pistol
- Pistolterræn
- Biatlon

Tilmelding til postlister her
  
DGI Sydøstjylland | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf.: +45 79404400 | sydoestjylland@dgi.dk