DGI Sydøstjylland - Skydning

For skytter i Sydøstjylland

  • Landsdelsforening for skytteforeninger
  • Overblik over arrangementer
  • Hjælp og rådgivning til din forening
Lån af udstyr
Her kan du skyde

DGI Trænerguiden
Skydning

Find en våbenkonsulent

SKV-blanketter

Find en terrænskydeleder

Velkommen til DGI Sydøstjylland Skydning
 

Vi er en landsdelsforening, der servicerer de lokale skytteforeninger i Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens kommuner, hvor der er ca. 60 skytteforeninger.

Ny skytte?
Hvis du gerne vil prøve at skyde, så kontakt en af vores lokale skytteforeninger, hvor du altid er velkommen til at prøve.

Klik her for at finde en skytteforening nær dig.

 

Seneste nyt

Kontakt i løbet af sommeren: 26-06-2024

Androulla holder ferie i uge 27-28-29 og Berit holder ferie i uge 28-29-30.

Dog er kontoret åbent hele ferien, så hvis I har brug for hjælp, kan I kontakt en af vores kolleger på 7940 4400 eller sydoestjylland@dgi.dk

DGI Skydnings aktivitetsmøde - se hvem der blev valgt 11-06-2024
Lørdag den 1. juni afholdte DGI Skydning deres årlige aktivitetsmøde, hvor der vælges nye medlemmer til både idrætsledelsen og underudvalgene.
 
Herunder finder du referater og PowerPoint fra DGI-skydning aktivitetsmøde 1. juni 2024.
 
Link til de forskellige møder og PP:
Våbenloven ændres fra 1. juli 2024 31-05-2024
Folketinget har vedtaget ændringer i våbenloven, der udmønter dele af regeringens udspil om ”Strammere greb om våben”. Dette udspil er blandt andet en opfølgning på den tragiske sag fra Fields i juli 2022.
Se de ændringer, som særligt har betydning for skytter og skytteforeninger her.
Vigtig info fra idrætsledelsen 23-05-2024

Søren Juul er nødt til at trække sig fra idrætsledelsen pga. alvorlig sygdom i den nærmeste familie. 

Riffeludvalget kører videre, med de tilbageværende medlemmer indtil oktober, hvor der igen er valg til idrætsledelsen.

​Skærpet opmærksomhed på godkendelse af våbenopbevaringen i skytteforeninger. 15-04-2024
Skydebaneforeningen Danmark har lavet et videnblad som skal oplyse foreningerne, så I er i stand til at håndtere udfordringen.

Her vil I kunne få information om hjælp fra en alarmleverandør og søge fondsmidler.

Orienteringsskrivelse fra PAC - januar 2023
Videnblad fra Skydebaneforeningen Danmark
Ny info på SKV-portalen 22-03-2024
DM 15m - Glædelig info om forplejning! 27-02-2024
Vi kan nu meddele, at det er lykkedes at få tingene til at gå op i en højere enhed og der vil derfor være tilbud om forplejning til de kommende 3 indendørs DM weekender 2024.
 
Info til videre formidling
 
Der vil blive lavet opslag på Facebook.
Tidligere info om manglende forplejning i onlineindbydelserne er fjernet.
Tidligere info om luft og forplejning på arrangementerne, er nu kun om luft påfyldning.
OBS! Info vedr. luft på fylding og forplejning til DM 15m 2024 19-02-2024
DGI Skydning har modtaget opsigelse vedr. varetagelse af forplejning til skytter og frivillige til DM.
Luft påfyldning af cylindere til riffel og pistol, vil blive varetaget af Sportsvaaben.dk
Info om forsikringscertifikat, i forhold til godkendelse af skydebanerne. 04-01-2024
DGI og DIF ændret på de kollektive forsikringer, så det fra 1. januar 2024 ikke længere er Tryg men i stedet HDI, der er forsikringsselskab bag disse forsikringer. 

Derfor har HDI i december udsendt en mail til alle skytteforeninger og skydebaneforeninger. 
Som noget nyt, er certifikatet ikke udfyldt på foreningens navn, men det kan foreningen selv gøre.

Hvis I støder på problemer i denne sammenhæng kan I rette henvendelse til os.

Godt nytår til alle!
Aktivitetsmøde 2023 - Referat 31-10-2023

Hermed vedhæftes referat fra årets aktivitetsmøde i DGI Sydøstjylland Skydning, afholdt d. 25. oktober 2023, i DGI Huset Vejle.

 

Referat findes her


Mail bliver sendt til alle postmodtagere under skydning, på vegne af idrætsledelsen d. 1/11-23.

Den nye Skyttebog 2023-2024 er nu at finde med link til download på dgi.dk 22-09-2023
(Der skal scrolles til specifik side - der er pt. ikke er link mellem overskrift og side)
 
Link: https://www.dgi.dk/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen
Lene går på barsel 18-08-2023
Hej foreninger og skytter,

Jeg går på barsel omkring den 1. december 😊

For at sikrer en god og skyttefaglig servicering til både foreninger og skytter i perioden hvor jeg er på barsel, har vi besluttet, at Berit Andersen kommer til at være landsdelens skyttefaglige kompetence i min barselsperiode.
Berit er afdelingsleder i DGI Sydøstjylland. Til de af jer der ikke allerede kender Berit, så har hun en solid baggrund i skytteverdenen, dels med sine mange års erfaring som riffelskytte, og som tidligere skyttekonsulent. Så jeg ved jeg overlader skydning i gode hænder ved Berit og Androulla.

Mange hilsner Lene
Nyhed på SKV-portalen d.d. 18-04-2023
Hvis I er interesseret, kan den læses her:
 
Kære formand!
 
SKV har fået tilrettet SKV-portalen, så en fornyelse nu popper op som en kritisk fornyelse på forsiden af SKV-portalen allerede når der er 4 måneder til udløb. Dette er fordi PAC har varslet, at den længere ekspeditionstid fortsætter – læs evt. nyheden fra den 28/03 2023.
SKV opfordrer til, at I ansøger om fornyelse straks fornyelsen popper op under fanen "Fornyelser", samt at I starter sagen under "Fornyelser" fordi så forsvinder den fra jeres oversigt straks der er uploadet.
PAC behandler rigtig mange godkendelser i disse uger og SKV gør sit bedste, for hurtigst muligt at få disse færdigbehandlet og sendt med Post Nord til dig som formand. Vi opfordrer til, at I meddeler jeres skytter, at hvis de synes deres sag tager lang tid, så skal de spørge formanden til råds, og hvis formanden synes der er grund til at rykke eller spørge SKV, så er det formanden der gør det 😊 takker.
Det er SKV der rykker PAC. SKV fornemmer at mange skytter er begyndt at rykke PAC, og denne tendens skal vi gerne have stoppet – for det betyder, i sidste ende længere ekspeditionstid fra PAC´s side.
Følg PAC´s lange ekspeditionstider her: https://politi.dk/vaaben/driftsstatus - hertil kan tilføjes, at den forventede ekspeditionstid på en SKV1 p.t. er 4 uger og på en SKV3 p.t. 2 måneder.
Tak for jeres tålmodighed og forståelse.

Med venlig hilsen
SKV
​PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer 28-03-2023
Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er SKV blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.
 
Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.
 
SKV skal have SKV-portalen tilrettet til den nye virkelighed - det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden.
 
Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler: ”Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet - både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen.
På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til https://politi.dk/vaaben/driftsstatus, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.
 
SKV håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.
Læs eventuelt nyheder om skydning fra landsplan på DGI Skydnings hjemmeside
www.dgi.dk/skydning

 

Lån landsdelens udstyr

DGI Sydøstjylland Skydning råder over forskelligt udstyr der udlånes til medlemsforeninger i landsdelen.
 
- Airsoft Challenge-introsæt
- Bue-startsæt
- IR våben
- Luftvåben
- Dømmemaskine
- Stævne PC 

Kontakt os for at høre hvornår udstyret er ledigt.

KONTAKT

DGI Sydøstjylland
Langmarksvej 57
8700 Horsens

Idrætskonsulent Lene Sandager
Tlf. 79 40 44 24
Email: lene.sandager@dgi.dk

Koordinator Androulla Winding
Tlf. 79 40 44 15
Email: androulla.winding@dgi.dk
Åbningstider
Mandag 09.00 - 15.30
Tirsdag  09.00 - 15.30
Onsdag  09.00 - 15.30
Torsdag 09.00 - 15.30
Fredag   09.00 - 13.00

Postlister

få en mail om de emner der interesserer dig.

Vi har postlister for:
- Kortdistance (15/50 m gevær)
- Langdistance (200/300 m gevær)
- Geværterræn
- Pistol
- Pistolterræn
- Biatlon

Tilmelding til postlister her
  
DGI Sydøstjylland | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf.: +45 79404400 | sydoestjylland@dgi.dk