DGI Sydøstjylland - Skydning

DGI Trænerguiden
Skydning

Find en våbenkonsulent

SKV-blanketter

Find en terrænskydeleder

Støtte til opgradering af alarmsystem


Kriterier for ansøgning om økonomisk støtte til opgradering af alarmsystem (for skytteforeninger i DGI Sydøstjylland)
DGI Sydøstjylland Skydning har i samråd med DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse besluttet at bruge resten af skytternes egenkapital som tilskud til vores lokale foreningers opgradering af alarmsystemer i forbindelse med PAC’s besøg i forbindelse med fornyelse af SKV1-tilladelse.
 
Hvem?
Alle skytteforeninger, der har haft besøg af PAC i 2023 eller som får det hen over de næste 4-5 år, og som har fået pålagt en opgradering af deres alarmsystem kan søge om tilskud til foreningens egenbetaling, når følgende andre tilskudsmuligheder er ansøgt:
- Skydebaneforeningen Danmark, både tilskud og lån https://skydebaneforeningen.dk/skydebaneraadgivning
- Foreningens hjemstedskommune
 
Det er vigtigt, at man som foreningen afventer PAC’s besøg, og ikke selv begynder at indhente tilbud på en eventuel opgradering, for at sikre at opgraderingen bliver lavet helt efter forskrifterne fra PAC.
 
Hvornår og hvordan?
Tilskuddet kan søges, når nedenstående dokumentation er indhentet – og der ansøges ved at sende en mail til sydoestjylland@dgi.dk vedhæftet den rette dokumentation.
I forbindelse med ansøgningen skal foreningen oplyse deres bankkonto-oplysninger samt foreningens CVR-nummer.
 
Dokumentation
Følgende dokumentation skal medsendes i forbindelse med ansøgning om tilskud:
- PAC’s rapport omkring opgraderingsbehov
- Svar på ansøgning fra Skydebaneforeningen Danmark
- Svar på ansøgning fra egen hjemstedskommune
- 2 tilbud på opgradering
- Erklæring fra alarmselskabet med dokumentation for nyt sikringsniveau eftersendes til DGI samtidig med at det eftersendes til PAC.
 
Hvad kan der søges?
Foreningen kan få dækket op til 75% af egenbetalingen, dog maximalt kr. 12.000 pr. alarmsystem.
Det betyder helt konkret, at hvis man som foreningen ejer både en indendørsbane og en udendørsbane med hvert sit alarmsystem, så kan der søges tilskud for hver bane hvis rapporten fra PAC viser et opgraderingsbehov på begge baner.

Læs eventuelt mere
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/artikler/pac-indfoerer-besoeg-i-alle-skytteforeninger

Lån landsdelens udstyr

DGI Sydøstjylland Skydning råder over forskelligt udstyr der udlånes til medlemsforeninger i landsdelen.
 
- Airsoft Challenge-introsæt
- Bue-startsæt
- IR våben
- Luftvåben
- Dømmemaskine
- Stævne PC 

Kontakt os for at høre hvornår udstyret er ledigt.

KONTAKT

DGI Sydøstjylland
Langmarksvej 57
8700 Horsens

Idrætskonsulent Lene Sandager
Tlf. 79 40 44 24
Email: lene.sandager@dgi.dk

Koordinator Androulla Winding
Tlf. 79 40 44 15
Email: androulla.winding@dgi.dk
Åbningstider
Mandag 09.00 - 15.30
Tirsdag  09.00 - 15.30
Onsdag  09.00 - 15.30
Torsdag 09.00 - 15.30
Fredag   09.00 - 13.00

Postlister

få en mail om de emner der interesserer dig.

Vi har postlister for:
- Kortdistance (15/50 m gevær)
- Langdistance (200/300 m gevær)
- Geværterræn
- Pistol
- Pistolterræn
- Biatlon

Tilmelding til postlister her
  
DGI Sydøstjylland | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf.: +45 79404400 | sydoestjylland@dgi.dk