DGI Sydøstjylland - Skydning

DGI Trænerguiden
Skydning

Find en våbenkonsulent

SKV-blanketter

Find en terrænskydeleder

Idrætsledelsen


Se Kontaktliste for information om Idrætsledelsen

Skydeudvalget

Skydeudvalget står for kontakten fra landsdelen til DGI skydning på landsplan – og for kontakten fra DGI Sydøstjyllands bestyrelse til skydeaktiviteten i Sydøstjylland.
I den forbindelse er formanden for skydeudvalget automatisk medlem i DGI Sydøstjyllands bestyrelse indtil 2023.
 
Medlemmerne i skydeudvalget vælges for 2 år af gangen – og for at sikre en sammenhæng i arbejdet, vælges formanden på lige år, mens de andre personer er på valg i ulige år.
Derudover skal der hvert år vælges en suppleant til skydeudvalget.
 

Ansvar

Skydeudvalget har det overordnede ansvar for at:
  • Udarbejde handleplaner for implementering af overordnede beslutninger, hvad enten de kommer fra landsplan eller landsdelsplan.
  • Udarbejde budgetterne for skydeaktiviteten i DGI Sydøstjylland i henhold til de aftaler der gælder for skydning.
  • Udarbejde og vedligeholde skydeaktivitetens samlede årshjul.
  • Arbejde med foreningsudvikling, herunder prioritering af idrætskonsulentens arbejde samt afvikling af eventuelle foreningsbesøg.
 

Møder

Medlemmerne i skydeudvalget deltager så vidt muligt i de to årlige idrætskonferencer, der afholdes af DGI Skydning på landsplan. Og derudover kan der være eventuelle formands- og eller budgetmøder på landsplan, hvor Sydøstjylland skal være repræsenteret.
 
Derudover deltager skydeudvalgets medlemmer i DGI Sydøstjyllands interessemøder, når det giver mening.
 
Samarbejdet med kompetencegrupperne riffel og pistol fastholdes ved minimum to årlige møder, der som udgangspunkt placeres i forbindelse med sæsonskiftene. Derudover afholdes der, hvis det er nødvendigt, et årligt fælles budgetmøde mellem kompetencegrupperne og skydeudvalget.
 
Derudover vil der være interne møder mellem skydeudvalgets medlemmer og konsulenten, men her vil det så vidt muligt blive forsøgt anvendt andre kommunikationsmuligheder end direkte møder fx lync, telefonmøder, email m.v.
 

Aktiviteter

Skydeudvalgetstår for afviklingen af skytternes årlige aktivitetsmøde, som afvikles i efteråret – og det vil også være her skydeudvalgets medlemmer vil være på valg sammen med kompetencegruppernes formænd.
 
Derudover afholder skydeudvalget arrangementer for lokalforeningerne. Det kan være enten i form af en foreningsaften eller en temaaften.

Lån landsdelens udstyr

DGI Sydøstjylland Skydning råder over forskelligt udstyr der udlånes til medlemsforeninger i landsdelen.
 
- Airsoft Challenge-introsæt
- Bue-startsæt
- IR våben
- Luftvåben
- Dømmemaskine
- Stævne PC 

Kontakt os for at høre hvornår udstyret er ledigt.

KONTAKT

DGI Sydøstjylland
Langmarksvej 57
8700 Horsens

Idrætskonsulent Lene Sandager
Tlf. 79 40 44 24
Email: lene.sandager@dgi.dk

Koordinator Androulla Winding
Tlf. 79 40 44 15
Email: androulla.winding@dgi.dk
Åbningstider
Mandag 09.00 - 15.30
Tirsdag  09.00 - 15.30
Onsdag  09.00 - 15.30
Torsdag 09.00 - 15.30
Fredag   09.00 - 13.00

Postlister

få en mail om de emner der interesserer dig.

Vi har postlister for:
- Kortdistance (15/50 m gevær)
- Langdistance (200/300 m gevær)
- Geværterræn
- Pistol
- Pistolterræn
- Biatlon

Tilmelding til postlister her
  
DGI Sydøstjylland | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf.: +45 79404400 | sydoestjylland@dgi.dk